odsniezanie

  • Odśnieżanie dachów budynków i hal przemysłowych.
  • Frezowanie karp, czyli usuwanie pieńków po wyciętych drzewach.
  • Zrębkowanie, czyli utylizacja przez rozdrabnianie gałęzi na drobne wióry.
  • Oczyszczanie działek pod inwestycje tj. wycinka i utylizacja młodych drzewek, krzaków i zarośli.
  • Koszenie chwastowisk ciężkim sprzętem, oraz kosami spalinowymi.
  • Sprzątanie terenów ze śmieci, gruzu, oraz grabienie liści.
  • Sprzedaż drewna opałowego.