wywoz

  • Transport
  • Wywóz nieczystości stałych oraz gabarytów kontenerami KP-4 m3 , 7 m3, 9 m3.
  • Wywóz ziemi i gruzu łącznie z załadunkiem.
  • Usługi dla ludności sprzętem rolniczym i agrotechnicznym